Sprzęt: Butla, korek, łuczywko, palnik

Odczynniki: Roztwór alkoholu etylowego (np. denaturat)

Sposób wykonania: Do dużej butli wprowadzamy 20ml roztworu alkoholu etylowego. Naczynie zamykamy korkiem i dokładnie opłukujemy jego ścianki cieczą. Po minucie otwieramy korek i do wylotu butli zbliżamy zapalone łuczywko.

Zdjęcia

Film

Wnioski: W wyniku zbliżenia zapalonego łuczywka roztwór alkoholu etylowego zapala się. Zachodzi reakcja spalania całkowitego i w pewnym stopniu półspalania. Jej głównymi produktami są tlenek węgla(IV) i para wodna.