Sprzęt: Moździerz

Odczynniki: manganian(VII) potasu, roztwór gliceryny

Sposób wykonania: Do moździerza wsypujemy niewielką ilość manganianu(VII) potasu. Usypujemy z niego kopiec. Następnie dodajemy 3-4 krople roztworu gliceryny (propano-1,2,3-triolu).

Zdjęcia

Film

Wnioski: W naczyniu zachodzi skomplikowana reakcja chemiczna składająca się z wielu etapów. Końcowo jednak dochodzi do samozapłonu roztworu gliceryny. Produktami jej rozkładu jest ditlenek węgla i para wodna.