Sprzęt: Kolba kulista płaskodenna, zlewki, palnik, kuweta (lub inne głębokie naczynie)

Odczynniki: roztwory: jodku potasu oraz 30% nadtlenku wodoru (perhydrolu), detergent

Sposób wykonania: Kolbę z roztworem jodku potasu ogrzewamy przez 30 sekund w płomieniu palnika. Następnie wstawiamy ją do krystalizatora. Do roztworu dodajemy niewielką ilość detergentu. Całość mieszamy. Następnie stopniowo wprowadzamy około 50ml perhydrolu.

Zdjęcia


Film

Wnioski: W wyniku dodania roztworu nadtlenku wodoru do roztworu jodku potasu w naczyniu zachodzą dwie reakcje chemiczne. Jedna to rozkład nadtlenku wodoru na tlen i parę wodną (przyczyna powstania dużej ilości piany). Druga reakcja prowadzi do powstania wolnego jodu i zasady potasowej (żółtawa barwa piany)