Sprzęt: Kolba okrągłodenna kulista, korek, łyżeczka do spalań, statyw, palnik

Odczynniki: Fosfor czerwony, tlen (zebrany w kolbie)

Sposób wykonania: Na łyżeczce do spalań ogrzewamy niewielką ilość czerwonego fosforu. Kiedy niemetal zapali się wprowadzamy go do kolby okrągłodennej z tlenem. Naczynie zamykamy korkiem.

Zdjęcia

Film

Wnioski: W wyniku wprowadzenia zapalonego fosforu do butli z tlenem zachodzi reakcja jego utleniania do tlenku fosforu(V)