Mangan (Mn, łac. manganium) to pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Posiada 15 izotopów z przedziału mas 49-62 i izomery jądrowe 51m, 52m, 54m. Trwały jest tylko izotop 55, który stanowi niemal 100% składu izotopowego manganu występującego w naturze.

Właściwości

Metaliczny mangan jest twardym, srebrzystym i kruchym materiałem. Jest bardzo reaktywny, zapala się w powietrzu i reaguje z wodą tworząc wodorotlenek. Jego własności są zbliżone do metali alkalicznych. Jest pierwiastkiem rozciągliwym. Mangan jest masowo stosowanym dodatkiem do stali obniżając jej temperaturę topnienia i poprawiając własności mechaniczne. Posiada własności paramagnetyczne.

Odmiany alotropowe

Mangan, zależnie od temperatury, przyjmuje cztery formy alotropowe mające różne gęstości:

 • poniżej 700°C: odmiana α
 • między 700°C a 1079°C: odmiana β
 • między 1079°C a 1143°: odmiana γ – dość miękka , łatwo poddaje się obróce mechanicznej
 • powyżej 1143°: odmiana δ

Przykłady związków manganu

Związki manganu na stopniu utlenienia II:

 • Tlenek manganu(II)
 • Wodorotlenek manganu(II)
 • Chlorek manganu(II)
 • Siarczan(VI) manganu(II)
 • Heksacyjanomanganian(II) potasu

Związki manganu na stopniu utlenienia III:

 • Tlenek manganu(III)
 • Siarczan(VI) manganu(III)

Związki manganu na stopniu utlenienia IV:

 • Tlenek manganu(IV)

Związki manganu na stopniu utlenienia V:

 • Manganian(V) sodu

Związki manganu na stopniu utlenienia VI i VII:

 • Manganian(VI) potasu
 • Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu)
 • Kwas manganowy(VII)

źródło: Wikipedia.pl (http://pl.wikipedia.org/wiki/Mangan)

Analiza jakościowa

1) Reakcja z amoniakiem

Tworzy się biały osad wodorotlenku manganu(II), ciemniejący na powietrzu. Utleniające działanie tlenu z powietrza powoduje powstanie brunatnego osadu tlenku manganu(IV), nierozpuszczalnego w nadmiarze odczynnika.2) Reakcja z roztworem wodorotlenku sodu

Tworzy się biały osad, ciemniejący na powietrzu.