Bromek potasu (KBr), (ang. Potassium Bromide; łac. Kalii Bromidum) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu bromowodorowego i potasu. Jest to białe, krystaliczne ciało stałe o wysokiej temperaturze topnienia. Bromek potasu jest powszechnie stosowanym źródłem jonu bromkowego Br.

Pod koniec XIX i na początku XX wieku było on używany w medycynie jako środek uspokajający oraz lek przeciwpadaczkowy, ze względu na zawartość farmakologicznie aktywnego jonu bromkowego.

Stosowany jest nadal w leczeniu padaczki, zwłaszcza odmiany skroniowej oraz nerwicy serca. Wchodzi w niewielkich dawkach w skład niektórych antyepileptycznych leków zespolonych.

Wiele osób uważa że był on i jest nadal dodawany do napojów w jednostkach wojskowych, w celu zahamowania popędu płciowego u żołnierzy. Pogląd ten wydaje się być słuszny ze względu na właściwości bromku potasu.

Bromek potasu nadal wchodzi w skład wielu leków oficynalnych, dopuszczonych do obrotu przez Światową Organizację Zdrowia.

Bromek sodu (NaBr) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu bromowodorowego i sodu. Jest to bezbarwne, krystaliczne ciało stałe o wysokiej temperaturze topnienia. Bromek sodu jest powszechnie stosowanym źródłem jonu bromkowego.

Pod koniec XIX i na początku XX wieku było on używany w medycynie jako środek uspokajający oraz lek przeciwpadaczkowy, ze względu na zawartość farmakologicznie aktywnego jonu bromkowego.

Bromek srebra (AgBr) – nieorganiczny związek chemiczny, sól bromowodoru i srebra. Jest jasnożółtą, nierozpuszczalną w wodzie solą która, podobnie jak inne halogenki srebra, jest wyjątkowo czuła na światło. Dzięki tej właściwości bromek srebra (wraz z innymi halogenkami srebra) jest podstawowym składnikiem emulsji światłoczułych na błonach fotograficznych. Bromek srebra wykorzystuje się na szeroką skalę w kliszach do fotografii czarno-białej.

źródło: Wikipedia.pl

Analiza jakościowa

1) Reakcja z azotanem(V) srebra

Azotan(V) srebra strąca z roztworów soli bromkowych lekko żółty osad bromku srebra , ciemniejący na świetle (zachodzi reakcja fotochemiczna).
 


2) Reakcja z manganianem(VII) potasu

W środowisku kwaśnym manganian(VII) potasu utlenia jony bromkowe do wolnego bromu. Jony bromkowe są silniejszymi reduktorami niż jony chlorkowe.