Siarczan wapnia, CaSO4 – jest to związek chemiczny, sól wapniowa kwasu siarkowego(VI)

Występuje w przyrodzie w postaci mineralnej m.in. jako anhydryt czy selenit. Uwodniony siarczan wapnia CaSO4 x 2H2O, znany pod popularną nazwą gips ma bardzo wiele zastosowań zarówno w przemyśle jak i w życiu codziennym.

Siarczan(VI) magnezu (nazwy popularne: sól gorzka, sól angielska) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym MgSO4, sól kwasu siarkowego i magnezu. Występuje on w przyrodzie jako minerał epsomit.

Siarczan magnezu można otrzymać w bezpośredniej reakcji metalicznego magnezu z kwasem siarkowym jak również w reakcji tlenku lub wodorotlenku magnezu w tym kwasie:

Mg + H2SO4 -> H2 + MgSO4
MgO + H2SO4 -> H2O + MgSO4
Mg(OH)2 + H2SO4 -> 2H2O + MgSO4

Siarczan(VI) miedzi(II) (tradycyjnie: siny kamień, CuSO4) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i miedzi na II stopniu utlenienia.

Bezwodny siarczan miedzi jest bezbarwny. W temperaturze pokojowej jest silnie higroskopijną substancją krystaliczną o gęstości 3,6 g/cm³. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn lekko kwaśny. Bezwodny siarczan miedzi jest powszechnie stosowany w laboratoriach jako środek suszący.

Pentahydrat siarczanu miedzi o wzorze CuSO4*5H2O, tradycyjnie jest nazywany witriolem i posiada intensywnie niebieskie zabarwienie. Barwa uwodnionego siarczanu jest związana z obecnością jonu [Cu(H2O)6]2+.

Pentahydrat pod wpływem ogrzewania w temperaturze 375 K traci dwie cząsteczki wody przechodząc w trihydrat – CuSO4*3H2O (d=3,78 g /cm³) i następnie monohydrat. Ogrzany powyżej temperatury 470 K staje się bezwodny.

źródło: Wikipedia.pl

Analiza jakościowa

1) Reakcja z azotanem(V) srebra

Azotan(V) srebra wytrąca biały osad siarczanu(VI) srebra jedynie z roztworów stężonych (s=1,6∙10-2 mol/l).
 


2) Reakcja charakterystyczna

Reakcją charakterystyczną jonu siarczanowego(VI) jest wytrącanie się białego osadu siarczanu(VI) baru, nierozpuszczalnego w kwasach. Reakcję przeprowadzać można metodą kroplową na czarnej części płytki szklanej lub standardowo w probówce, korzystając z czarnego kontrastu.