Rodanki (tiocyjaniany) to sole kwasu rodanowodorowego. Nie są tak niebezpieczne jak sole cyjankowe i nie zagrażają bezpośrednio życiu człowieka.

Najbardziej znanymi rodankami są NH4SCN (rodanek amonu) i KSCN (rodanek potasu), które służą w jakościowej analizie chemicznej do reakcji wykrywania kationów metali takich jak: żelazo, miedź czy nawet uran.

Rodanek potasu (tiocyjanian potasu, KSCN) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu rodanowodorowego i potasu. W temperaturze pokojowej białe, krystaliczne ciało stałe. Wykorzystywany w technice filmowej do otrzymywania sztucznej krwi oraz w analizie chemicznej do wykrywania kationów żelaza z powodu powstawania krwistoczerwonego zabarwienia w reakcji z jonami Fe3+.

 źródło: Wikipedia.pl

Analiza jakościowa

1) Reakcje z azotanem(V) srebra

Azotan(V) srebra wytrąca z roztworów tiocyjanianowych biały osad tiocyjanianu srebra, rozpuszczalny w nadmiarze jonów tiocyjanianowych, z utworzeniem ditiocyjanianosrebrzanu(I).2) Reakcje z manganianem(VII) potasu

W środowisku kwaśnym roztwór manganianu(VII) potasu odbarwia się pod wpływem jonów tiocyjanianowych, które wykazują właściwości redukujące.

 

3) Reakcja charakterystyczna

Reakcją charakterystyczną jonu tiocyjanianowego jest powstanie krwistoczerwonych jonów kompleksowych z kationem żelaza(III).