Działanie jodkiem potasu na roztwór nadtlenku wodoru w obecności detergentu

Działanie tlenkiem manganu(IV) na roztwór nadtlenku wodoru

Działanie wodorowęglanem sodu na roztwór kwasu octowego

Efektowne spalanie alkoholu etylowego

Nietypowe spalanie metanu

Próba płomieniowa „zanieczyszczeń” miedzi

Reakcja chloranu(V) potasu ze składnikami żelek

Działanie gliceryną na manganian(VII) potasu

Rozkład dichromianu(VI) amonu

Spalanie magnezu w mieszaninie powietrza z tlenem

Spalanie sodu w tlenie

Spalanie czerwonego fosforu w tlenie

Wpływ różnych temperatur na zmianę objętości gazów

Wpływ ciekłego azotu na materię organiczną