Szczawiany (ROOC-COOR i HOOC-COOR) – organiczne związki chemiczne sole i estry kwasu szczawiowego.

Szczawiany są zwykle trudno rozpuszczalne w wodzie. Wyjątek stanowią szczawiany amonu i metali alkalicznych.

Z materiału biologicznego, szczawiany rozpuszczalne i nierozpuszczalne wymywa się łącznie roztworem kwasu siarkowego na gorąco po wcześniejszym wytrąceniu ich roztworem chlorku wapnia. Stężenie szczawianów oznacza się na podstawie wyników miareczkowania mianowanym roztowrem nadmanganianu potasu.

Szczawian wapnia (Ca(COO)2) – organiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu szczawiowego.

Związek ten zawarty jest w roślinach uprawnych, m.in. w szczawiu (jego wakuoli). Wypłukuje on wapń przy dłuższym działaniu, jest niewchłaniany przez człowieka. Natomiast w postaci krystalicznej może zaczopować kanaliki nerkowe i doprowadzić do powstawania kamieni nerkowych.

Pod względem botanicznym odróżnia się następujące formy kryształów:

  • jedyńce – mają postać pryzmatów lub romboedrów
  • styloidy – występują zazwyczaj jako kryształy pojedyncze, czasem jako zrosty dwóch – mówimy wówczas o kryształach bliźniaczych lub dwojakach
  • rafidy – są złożone z wielu kryształów i przyjmują postać ułożonych szeregowo igieł
  • druzy – powstają ze zrośnięcia się wielu drobnych kryształów
  • piasek krystaliczny – zbiór wielu drobych kryształów, luźno ułożonych względem siebie, wypełniają prawie całą komórkę
  • włókna okrysztalone- tworzone są w wyniku inkrustacji komórek danej tkanki

źródło: Wikipedia.pl

Analiza jakościowa

 1) Reakcja z azotanem(V) srebra

Azotan(V) srebra tworzy z jonami szczawianowymi biały osad szczawianu srebra.
 


2) Reakcje z manganianem(VII) potasu

W środowisku kwaśnym manganian(VII) potasu utlenia jon szczawianowy do ditlenku węgla. Reakcja zachodzi szybciej po ogrzaniu probówki w łaźni wodnej.