Sprzęt: Parownica, szczypce, zlewka, palnik

Odczynniki: dichromian(VI) amonu, magnez

Sposób wykonania: Do parownicy wprowadzamy niewielką ilość dichromianu(VI) amonu. Usypujemy z niego kopiec. Zapalamy magnez trzymany w szczypcach. Następnie dotykamy nim usypanego kopca.

Zdjęcia

Film

Wnioski: W wyniku podpalenia dichromianu(VI) amonu zachodzi jego reakcja rozkładu, zgodna z równaniem: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O . Ocenia się, że w wyniku procesu równorzędnie powstaje taka sama ilość amoniaku i azotu. Powstała zielona substancja stała to tlenek chromu(III)